IZO Twente
10 november 2023

Hier vind je een impressie en presentaties van de werkconferentie op 9 november 2023. Er was een hele mooi opkomst in de Schouwburg Hengelo voor de werkconferentie Samenwerken met Mantelzorgers. Wat vonden deelnemers? 'Veel inspiratie opgedaan'. 'Stof tot nadenken'. 'De thema's die deze middag aan bod kwamen sluiten aan bij mijn werk in de wijk. Het samenwerken met mantelzorgers was een leerzaam thema. In mijn wijk zijn er namelijk ook vele mantelzorgers, waarmee wij contact/samenwerking hebben.'

Ank Braspenning verzorgde samen met Marcel Garritsen de inleiding over samenwerken in de wijk. Hoe doe je dat? En met wie? Wijkgerichte samenwerking past in de landelijke ontwikkeling van het programma wonen, ondersteunen en zorg voor ouderen waarbij inwoners het zelf doen als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Marcel Garritsen ging in op het belang van goede betrokkenheid van mantelzorgers. En waarom mantelzorgers zo waardevol en belangrijk zijn.

In drie workshops is het thema samenwerken met mantelzorgers verder uitgewerkt.

In de workshop van Wigarda Strampel en Anneke Elfrink ging het over familiesystemen. De familie waarin je opgroeit heeft invloed op het (on)bewuste functioneren in relaties. Door normen en waarden, ‘zo doen wij dat’. De verticale relaties gaan over eigen familie. Bepaalde gebruiken kunnen meerdere generaties voortduren. Een ouder die weinig affectie toont naar een kind, een kind dat ‘levenslang’ op zoek is naar erkenning. Loyaliteit tegenover een ouder blijft meestal bestaan. Deze loyaliteit is van invloed op de horizontale relaties. Denk aan een mantelzorger in het contact met de zorgverlener. Wees je als zorgverlener bewust van het ‘verhaal’ in de familie. Het kan gedrag van de mantelzorger verklaren.

Marcel Garritsen heeft voor zijn boek En …. Hoe gaat het eigenlijk met jou?, tientallen mantelzorgers geïnterviewd. In zijn workshop was met veel voorbeelden uit de praktijk uitvoerig aandacht voor wat het zorgen voor een naaste voor een mantelzorgers betekent. In de relatie naar die naaste, maar ook voor zichzelf. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg. Er waren tips hoe zorgprofessionals de mantelzorger beter kunnen betrekken als partner in de zorg. Voor meer informatie www.marcelgarritsen.nl

In de workshop van Brenda van Hardeveld en Carli van Voorst was aandacht voor persoonsgericht werken. Verschillende thema’s kwamen aan bod. En werd het gebruik van de bloem van het model Kitwood uitgelegd.

De presentaties zijn hieronder terug te lezen: