IZO Twente
15 november 2019

Op donderdag 14 november 2019 was bij Huize Elisabeth in Denekamp de werkconferentie Morele grenzen aan uitdagingen in de zorg thuis. In de werkconferentie was aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Cliënten die zorgverleners ongewenst (seksueel) bejegenen, agressief gedrag vertonen, dreigen en overlast veroorzaken en/of middelen gebruiken.

De gezondheidstoestand van de cliënt vraagt om professionele ondersteuning. Medewerkers moeten hun werk in een veilige werkomgeving kunnen doen.  Deze kwetsbaarheid maakt dat de belangen van de cliënt en die van de zorgverlener zorgvuldig moeten worden afgewogen.

In de verschillende workshops zijn inzichten en tips meegegeven hoe je met grensoverschrijdend gedrag om kunt gaan.

Lotte Pepers en Marije Vollering van RIBW Groep Overijssel verzorgden samen met theatergroep Pasmatoe de inleiding. De praktijkervaringen in combinatie met de uitgebeelde sketches waren heel herkenbaar.

Presentatie inleiding RIBW GO

Pim ten Cate van Mediant nam de workshop Grenzen en bewustwording voor zijn rekening. Grenzen vervagen gemakkelijk in de zorg. Iets wat in het “gewone” leven als grensoverschrijdend wordt gezien is in de zorg al snel “normaal” of “het hoort erbij”. Wees je bewust van de situatie waarin je je bevindt en trek je grens.  Wat is een veilige afstand? Wat geeft je lichaamshouding weer? Waar ga je staan als iemand boos of geagiteerd is? Met oefening en tips zijn situaties bespreekbaar gemaakt.

Presentatie Grenzen en bewustwording

Wigarda Strampel en Yda Schuitema van Carintreggeland gingen in de workshop Agressief gedrag in de zorg in op de definitie van agressie, wanneer spreken we van agressie? Welke verschillende vormen van agressie zijn er? Hoe ga je het beste met deze verschillende vormen van agressie om.

In de workshop Moreel beraad gingen Margot Dijkman en Jan Bouwmeester van Livio in op dilemma’s waar je als zorgverlener elke dag mee te maken kunt krijgen. Over besluiten die je neemt over hoe te handelen en dat dit gevolgen heeft voor anderen die erbij betrokken zijn. Dat het goed is om af en toe met elkaar stil te staan bij de afwegingen die we maken en hoe we tot een bepaalde handeling zijn gekomen. Door er met elkaar op een systematische manier over te praten en samen de verschillende invalshoeken te benoemen. Het proces van moreel beraad kan in ingewikkelde situaties, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag voor teams een goed hulpmiddel zijn om bewust te worden wat het best mogelijke handelen is.

Aanwijzingen opstellen casus moreel beraad

Stappenplan Moreel Beraad

Mark Haarman van TriviumMeulenbeltZorg ging in de workshop Objectief en subjectief rapporteren. Hoe dan? in op de verschillende mogelijkheden van rapporteren. Dat je als team samen duidelijke grenzen stelt en afspraken maakt over het melden van incidenten. Eenduidig en consequent rapporteren hoort er bij.

Presentatie objectief en subjectief rapporteren

Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden

SOAP

 

 

 

 

Zoeken op tag: