IZO Twente

In IZO Twente is een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen bestaan uit medewerkers van de zorginstellingen en relevante stakeholders als huisartsen, zorgverzekeraar, gemeente.

Onderwerp van gesprek is de operationele uitvoering van keten overstijgende zorgthema’s die in alle zorginstellingen aan de orde is. Het is zinvol om samen de meest optimale werkafspraken ten gunste van de cliënt te maken.


IZO Twente heeft een coördinerende rol bij het actueel houden van de volgende regelingen
Eerstelijns somatische crisisregeling

De eerstelijns somatische crisisregeling heeft als doel om 24-uur per dag snel een adequate oplossing te bieden voor patiënten die thuis onverwacht en acuut in een verzorgingscrisis geraken.

 

Meer informatie

Regionaal protocol veilige overdracht medicatiegegevens
Het protocol draagt bij aan het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid, doordat zorgprofessionals in de samenwerkende keten altijd over een actueel (digitaal) medicatieoverzicht beschikken.

 

Meer informatie
Psychogeriatrische crisisregeling
In het werkgebied van GGZ-instelling Mediant zijn de V&V-instellingen samen verantwoordelijk voor crisisopvang van cliënten, die passen binnen deze PG-crisisregeling.

 

Meer informatie