IZO Twente

IZO Twente vraagt je bij het gebruik van het contactformulier of het inschrijfformulier om persoonlijke gegevens in te vullen. De gegevens worden geregistreerd, indien nodig verwerkt en bewaard.

Geregistreerd worden: E-mailadres, voornaam, achternaam, e-mailadres, mobiel nummer, naam zorginstelling, functie en indien van toepassing V&VN registratienummer.

Privacyverklaring
Jouw emailadres wordt door IZO Twente uitsluitend gebruikt om je te informeren. De geregistreerde (persoons)gegevens zijn niet voor derden beschikbaar, tenzij dit noodzakelijk of wettelijk vereist is.

In het bijzonder geldt dat:
Jouw emailadres door IZO Twente kan worden gebruikt om jou en/of jouw collega’s uit te nodigen voor een werkconferentie en voor het toesturen van informatie waaronder vooraankondigingen van werkconferenties en nieuwsberichten. IZO Twente maakt via IdeeMedia, die alleen voor dit doeleinde de beschikking krijgt over emailadressen, gebruik van Mailchimp en/of IdeeMailing voor het verzenden van de digitale
uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Na het inschrijven voor een werkconferentie worden jouw persoonsgegevens gebruikt om je in te delen in workshops. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de aanwezigheidsregistratie -te activeren door het zetten van jouw handtekening bij fysieke aanmelding- tijdens de werkconferentie op
basis waarvan accreditatiepunten worden toegekend.

Het V&VN nummer gecombineerd met jouw persoonsgegevens wordt door Sint Maarten Academie, die hiervoor door IZO Twente is benaderd, gebruikt om accreditatiepunten -indien van toepassing- van de werkconferentie aan jou te laten toekennen.

Als je gebruik maakt van het contact – en/of inschrijfformulier ga je akkoord met:
Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doelen;
Het gebruik van gemaakte van foto’s/video-opnames tijdens werkconferenties.

Cookies
De website van IZO Twente maakt gebruik van cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het gaat om functionele cookies en analytische cookies. Deze laatste worden gebruikt om bezoek aan de website te kunnen monitoren en verbeteringen te kunnen doorvoeren.