IZO Twente

Impressie werkconferenties: foto's en presentaties


Impressie en presentaties Werkconferentie verslaving is een hersenziekte op 13...

Middelengebruik komt breed in de samenleving voor. Langdurig en veelvuldig middelengebruik kan andere zorg die reeds verleend wordt gecompliceerder maken. ..

Aftermovie en sfeerimpressie werkconferentie Samenwerken met Mantelzorgers op 9 november...

Kijk mee naar de aftermovie en sfeerimpressie van de werkconferentie Samenwerken met Mantelzorgers op 9 november 2023...

Impressie en presentaties werkconferentie Samenwerken met Mantelzorgers 9 november 2023

Hier vind je een impressie en presentaties van de werkconferentie op 9 november 2023. Er was een hele mooi opkomst in de Schouwburg Hengelo voor de werkconferentie Samenwerken met Mantelzorgers. ..

Aftermovie en sfeerimpressie werkconferentie Agressie en weerbaarheid 1 november 2022

In dit bericht vind je een video sfeerimpressie en een compilatie van het verhaal van Bas Schepers van Heldenbureau...

Impressie en presentaties werkconferentie agressie en weerbaarheid 1 november 2022

Vind in dit bericht de presentaties en foto's van de middag. ..

Aftermovie Werkplezier in de Zorg_07 april 2022

De film is een compilatie van het programma en geeft een indruk van de middag...

Presentaties werkconferentie Werkplezier in de zorg_7 april 2022

Hier vind je de presentaties en filmpjes die zijn gebruikt door de sprekers tijdens de werkconferentie Werkplezier in de zorg...

Video sprekers werkconferentie eenzaamheid 30-11-2021

De tijdens de werkconferentie Eenzaamheid besproken thema's zijn opgenomen. Van elke spreker is een aparte video gemonteerd. ..

Foto impressie en presentaties Werkconferentie Eenzaamheid 30-11-2021

De eerste keer hybride! Best spannend. De conferentie was zowel fysiek als via een live-stream te volgen. ..

Werkconferentie Morele grenzen aan uitdagingen aan de zorg thuis 14...

Op donderdag 14 november 2019 was bij Huize Elisabeth in Denekamp de werkconferentie Morele grenzen aan uitdagingen in de zorg thuis. In de werkconferentie was aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Cliënten die zorgverleners ongewenst (seksueel) bejegenen, agressief gedrag vertonen, dreigen en overlast veroorzaken en/of middelen gebruiken. ..

Werkconferentie Niet Aangeboren Hersenletsel 9 april 2019

Op 9 april ontving IZO Twente ruim 80 deelnemers voor de werkconferentie Niet Aangeboren Hersenletsel. We waren te gast bij Liberein op de locatie Bruggerbosch...

Werkconferentie Ouderenmishandeling 15 november 2018

IZO Twente organiseerde op 15 november 2018 een werkconferentie Ouderenmishandeling. Op het programma stonden onder andere huiselijk geweld, psychische mishandeling (pesten), meerderjarigen bewind (financiële uitbuiting)...

Werkconferentie Het beleven en ervaren van pijn 24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 was de werkconferentie 'Het beleven en ervaren van pijn' bij Liberein, locatie Bruggerbosch in Enschede. De 70 aanwezige deelnemers konden na de inleiding over de diverse ervaringen van pijn een aantal workshops volgen...

Werkconferentie Grenzen en mogelijkheden in de (thuis)zorg 14 november 2017

Op dinsdag 14 november 2017 is de werkconferentie 'Onze grenzen en mogelijkheden in de complexe (thuis)zorg' georganiseerd. We waren te gast bij TriviumMeulenbeltZorg, locatie Het Meulenbelt in Almelo. Rond 75 belangstellenden hebben de werkconferentie bezocht...

Werkconferentie Palliatieve zorg 15 juni 2017

Op donderdag 15 juni organiseerde de IZO Twente werkgroep Mentaal Welbevinden de werkconferentie Palliatieve Zorg. We waren te gast bij in het theater van Mediant locatie Helmerzijde. De inleiding in het onderwerp palliatieve zorg werd gepresenteerd door Maureen Bijkerk van IKNL...

Werkconferentie kansen in kleinschaligheid 8 december 2016

De werkgroep Mentaal Welbevinden kijkt tevreden terug op een geslaagde werkconferentie op de prachtige locatie van Huize Elisabeth van de Zusters van Franciscanessen van Denekamp...

Nieuws


13 juni 2024 Werkconferentie Verslaving is een hersenziekte

IZO Twente organiseert op donderdag 13 juni 2024 de werkconferentie Verslaving is een hersenziekte. ‘Middelengebruik komt breed in de samenleving voor. Gelukkig leidt het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen lang niet altijd tot grote problemen. Langdurig en veelvuldig middelengebruik kan op zich echter een reden voor zorg zijn, zoals behandeling in de verslavingszorg...

Kerstgroet 2024

IZO Twente wenst je fijne feestdagen en een gezond 2024! 🎄🎅..

1 december 2023 Zorgzame Buurten, zorgbestuurders in gesprek

Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie is met IZO Twente in gesprek over Zorgzame Buurten. ..

9 november 2023 Werkconferentie Samenwerken met mantelzorgers

Nederland heeft meer dan vijf miljoen mantelzorgers. Dit aantal neemt de komende jaren toe. Ongeveer 1 op de 4 medewerkers is mantelzorger. Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem. ..

30 mei 2023 themabijeenkomst Lerend netwerk Wzd

Lerend netwerk Wzd organiseert op 30 mei 2023 een bijeenkomst over Vrijheid en Veiligheid en de Wzd...

11 april 2023 Werkconferentie Oprecht contact maken

Op dinsdag 11 april 2023 organiseert de werkgroep Mentaal Welbevinden van IZO Twente een werkconferentie over het thema oprecht contact maken. ..

1 november 2022 werkconferentie agressie en weerbaarheid

Tijdens de conferentie agressie en weerbaarheid laten je zien wanneer grenzen vervagen en hoe je in situaties kunt handelen. Zodat je aan het einde van de middag voldoende bewust bent van de mogelijkheden die jijzelf kunt inzetten en weerbaar bent om de juiste zorg aan de cliënt te kunnen bieden...

7 april 2022 Werkconferentie Werkplezier in de zorg

Op donderdag 7 april 2022 organiseert IZO Twente een werkconferentie over het thema werkplezier in de zorg …… door anders te kijken naar werkdruk. Wij nodigen je graag uit om geïnspireerd te worden door sprekers die elk een andere invalshoek van het thema behandelen. Zowel het in de zaal aanwezige publiek als de deelnemers die de sessie volgen via een live-stream kunnen actief meedoen. De inloop is vanaf 13.00 uur. We beginnen om 13.30 uur met een welkom. De rest van het programma ziet er als volgt uit:..

Twentse crisisregeling per 1-1-2022

Twentse zorgaanbieders bundelen krachten onder vlag IZO Twente en komen met nieuwe Twentse crisisregeling Bij acute zorgproblemen van thuiswonenden ouderen is snel ingrijpen noodzakelijk om een onveilige situatie te voorkomen. De Twentse ouderenzorg- en GGZ-organisaties hebben daarom de krachten gebundeld en werken in de nieuwe Twentse crisisregeling nauw samen om snel en efficiënt de juiste zorg op het juiste moment te leveren bij zo'n crisissituatie. De Twentse huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen MST/ZGT worden hierdoor sneller en beter geholpen bij het vinden van een geschikte crisisplaats bij een ouderenzorginstelling voor hun patiënt...

Veilige medicatie: IZO Twente en TAO werken samen

Met ingang van 2022 starten Twentse Apothekers Organisatie (TAO) en IZO Twente samen met een werkgroep...

Video, foto impressies en presentaties zijn beschikbaar

Werkconferentie Eenzaamheid 30-11-2021 digitaal in beeld. ..

Nieuwe crisisregeling Noordoost en Midden Twente

Op 1 april 2021 worden de bestaande eerstelijns somatische crisisregeling Enschede-Haaksbergen Noordoost Twente en de psychogeriatrische crisisregeling in het werkgebied Mediant vervangen..

Werkconferentie Eenzaamheid op 30 november 2021 i.p.v. 7 april 2020

De door IZO Twente georganiseerde werkconferentie Eenzaamheid op dinsdag 7 april gaat op dit moment niet door. Een nieuwe datum wordt t.z.t. gecommuniceerd...

Partnernieuws


Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid heeft gevolgen voor de gezondheid, welbevinden en meedoen in de samenleving. Samen1Enschede komt in actie om eenzaamheid in Enschede de komende jaren aan te pakken...

Netwerken Palliatieve Zorg Twente

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij de cliënt in de buurt...

WoON Twente

WoON Twente is een netwerkvereniging van de Twentse woningcorporaties. IZO Twente onderhoudt met WoON Twente vriendschappelijke contacten, waarbij op het raakvlak wonen en zorg wetenswaardigheden uit de beide branches met elkaar worden gedeeld...

Dementie Twente

Dementie Twente is een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders in Twente dat streeft naar het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met dementie in hun omgeving...

Kennis, ervaring en inspiratie


Zorgbestuurders op studiereis naar Limburg

In Zuid-Limburg zijn de zorgpartijen al meer ingespeeld op de demografische ontwikkelingen die Twente nog te wachten staan. Daarom reist een groep Twentse zorgbestuurders voor drie dagen af om zich te laten informeren en inspireren over de zorg in de voormalige Mijnstreek, zorgpad Parkinson, samenwerkingsverbanden en leergemeenschappen. En natuurlijk om te genieten van de Limburgse gastvrijheid. ..

Werkconferentie Morele grenzen aan uitdagingen in de zorg thuis op...

Op donderdag 14 november 2019 organiseert IZO Twente een werkconferentie over morele grenzen aan uitdagingen in de zorg thuis. Sommige cliënten vertonen zo’n grensoverschrijdend gedrag dat jij als verzorgende/verpleegkundige hier last van hebt. Denk maar aan ongewenste (seksuele) bejegening, agressie, bedreigend en overlastgevend gedrag en/of middelengebruik. ..

IZO Twente deelnemer onderzoek Provincie Overijssel naar wonen met zorg

Onderzoeksbureau Companen onderzoekt voor de Provincie Overijssel de huisvestingsopgave voor wonen met zorg richting 2040. In dat kader spreken zorgaanbieders, woningcorporaties, zorgkantoren en gemeenten in de Provincie Overijssel met elkaar over regionale en landelijke trends die van invloed zijn op de toekomstige vraag naar wonen met zorg. ..

WGV Zorg en Welzijn en IZO Twente trekken samen op

Op woensdagmiddag 18 september 2019 organiseert WGV Zorg en Welzijn op de locatie van Carintreggeland aan de Boortorenweg 20 in Hengelo een eerste werksessie Samen Sterk in de Regio Twente dat gaat over goed werkgeverschap in de zorg. De bijeenkomst is een initiatief van WVG Zorg en Welzijn en IZO Twente en komt voort uit de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. ..

Start werkgroep Wet Zorg en Dwang en Wet Verplichte GGZ

Regionale samenwerking rond invoering van de wetgeving Wzd/(Wvggz) per 1 januari 2020. Eerste bijeenkomst is op 20 september 2019...

Netwerken Palliatieve Zorg Twente- Primeur: Wensenboekje

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben voor cliënten in de laatste levensfase een wensenboekje ontwikkeld en brengen dit graag bij jou de aandacht. Met het boekje is er nadrukkelijk aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand nog heeft...