IZO Twente
1 mei 2024

IZO Twente organiseert op donderdag 13 juni 2024 de werkconferentie Verslaving is een hersenziekte. ‘Middelengebruik komt breed in de samenleving voor. Gelukkig leidt het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen lang niet altijd tot grote problemen. Langdurig en veelvuldig middelengebruik kan op zich echter een reden voor zorg zijn, zoals behandeling in de verslavingszorg.

IZO Twente organiseert op donderdag 13 juni 2024 de werkconferentie

Verslaving is een hersenziekte.

‘Middelengebruik komt breed in de samenleving voor. Gelukkig leidt het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen lang niet altijd tot grote problemen. Langdurig en veelvuldig middelengebruik kan op zich echter een reden voor zorg zijn, zoals behandeling in de verslavingszorg. Nog veel vaker zal middelengebruik andere zorg die reeds verleend wordt gecompliceerder maken. Bijvoorbeeld omdat het lichamelijke en psychische klachten veroorzaakt of verergert, omdat het invloed heeft op het functioneren van de hersenen of omdat er door het gebruik gedragsveranderingen plaats vinden.

De ontwrichtende werking op het leven van het individu en diens omgeving, maar ook de maatschappelijke impact van problematisch middelengebruik maakt dat signaleren ervan van groot belang is voor iedereen die zorg verleent’.

Jos Kwakkenbos, trainer/coach van Tactus Verslavingszorg verzorgt de inleiding over middelengebruik, het herkennen van signalen en het voeren van een gesprek hierover met de cliënt.

Na deze plenaire inleiding weet je meer over de werking en de effecten van middelengebruik, waardoor je signalen uit de praktijk gemakkelijker kunt herkennen. Je kent de verschillende fasen van middelengebruik en weet je wat de do’s en dont’s zijn als je dit met je cliënt bespreekbaar wilt maken.

Middelengebruik kan van invloed zijn op iemands rechtspositie. Peter Hoekstra van het lerend netwerk Wzd van IZO Twente legt uit wat de dilemma’s zijn op het gebied van vrijheid en veiligheid. Wat is het verschil tussen handelingsbekwaam zijn en wilsonbekwaam terzake? Wat zegt de Wet Zorg en Dwang over onvrijwillige zorg? Wat zijn de afwegingen? Hoe kan je handelingsbekwaamheid vaststellen?

Na deze informatie over middelengebruik en handelingsbekwaamheid is in de workshops aandacht voor de praktijk.

Workshops

Er worden twee workshops gevolgd, een voor de pauze en een na de pauze.

Workshop Wijkzorg en Verslaving door Kristel Oude Booijink-vakinhoudelijk teamondersteuner van RIBW Overijssel i.s.m. met een wijkagent

In deze interactieve sessie staat de praktische samenwerking in de wijk centraal, waarbij we gezamenlijk aan de slag gaan met het effectief reageren op de uitdagingen die verslavingsproblematiek met zich meebrengt.

💡 Wat staat je te wachten?

  • Leer signalen van verslaving herkennen en ontdek hoe je effectief kunt handelen wanneer je ze opmerkt.
  • Verken de rol van tijdsdruk en je discretionaire ruimte bij het omgaan met verslavingsproblematiek.
  • Ontdek praktische strategieën om samen te werken met verschillende instanties voor een holistische aanpak in de wijk.
  • Deel ervaringen en expertise met collega’s en vergroot je vaardigheden in het omgaan met verslavingsgerelateerde situaties.

 

Workshop cognitieve gedragstherapie door Shivam Jansen Fausto Medeiros, forensisch agoog van Transfore en Annemiek Loohuis, vh Transfore en nu gedragskundige bij De Twentse Zorgcentra

Bij Transfore spreken ze van patiënten en niet van cliënten. Transfore behandelt volwassenen met gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt forensische zorg genoemd. Het doel is dat mensen leren om niet meer over grenzen van zichzelf of anderen te gaan en geen delicten meer gaan plegen. Deze personen worden via huisarts, reclassering of een andere GGZ-instelling doorverwezen voor hulp bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

In de workshop wordt geoefend met de cirkel van gedragsverandering van Prochaska en diClement. De methode van motiverende gespreksvoering helpt patiënten bij het aanleren van bewustwording en inzicht in hun eigen verslavingsproblematiek en -patroon, vaardigheden, valkuilen en nieuwe coping.

MELD JE AAN:

 

Zoeken op tag: