IZO Twente
18 september 2019

Op woensdagmiddag 18 september 2019 organiseert WGV Zorg en Welzijn op de locatie van Carintreggeland aan de Boortorenweg 20 in Hengelo een eerste werksessie Samen Sterk in de Regio Twente dat gaat over goed werkgeverschap in de zorg. De bijeenkomst is een initiatief van WVG Zorg en Welzijn en IZO Twente en komt voort uit de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten.

Met het sluiten van het convenant RAAT-Twente is een start gemaakt met het oppakken van de arbeidsmarktproblematiek in de regio. Zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten zijn allen betrokken. Om een bijdrage te leveren aan het vinden en houden van voldoende en goed toegerust personeel in deze regio.

Centrale vraag: ‘Hoe werken we op een integrale wijze binnen de 14 Twentse gemeenten samen aan werving en behoud van zorg – en welzijn medewerkers?’  En wat verstaan we met elkaar verstaan onder goed werkgeverschap, hoe maak je met elkaar inzichtelijk wat er te kiezen valt en op welke manieren kunnen we medewerkers blijven binden en boeien?

Belangrijkste motto: ”Laten we het gewoon doen!”

Zoeken op tag: