IZO Twente
18 februari 2022

Twentse zorgaanbieders bundelen krachten onder vlag IZO Twente en komen met nieuwe Twentse crisisregeling Bij acute zorgproblemen van thuiswonenden ouderen is snel ingrijpen noodzakelijk om een onveilige situatie te voorkomen. De Twentse ouderenzorg- en GGZ-organisaties hebben daarom de krachten gebundeld en werken in de nieuwe Twentse crisisregeling nauw samen om snel en efficiënt de juiste zorg op het juiste moment te leveren bij zo'n crisissituatie. De Twentse huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen MST/ZGT worden hierdoor sneller en beter geholpen bij het vinden van een geschikte crisisplaats bij een ouderenzorginstelling voor hun patiënt.

Hoe werkt de nieuwe Twentse crisisregeling?

Een crisisopname is altijd ingrijpend voor de cliënt en zijn of haar omgeving. De opname dient dus zo snel en soepel mogelijk te verlopen.

Zorgschakel Enschede en Alerta fungeren hierbij als coördinatiepunt en zijn 24/7 bereikbaar om bij een crisisopname te zorgen voor een passend aanbod voor de oudere die in een crisis verkeert. Als een beoordeling in de thuissituatie noodzakelijk is, wordt contact opgenomen met de crisisdiensten van Mediant of Dimence als er sprake is van dementieel beeld of ernstige gedragsstoornissen met acuut gevaar. Daarnaast kennen de coördinatiepunten de opnamemogelijkheden in de eigen regio bij de samenwerkende VVT- organisaties

Als binnen 24 uur geen geschikte plaats wordt gevonden, wordt aanvullende zorgverlening thuis aangeboden. In een uiterste geval kan ook buiten de regio worden gezocht. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld onvoldoende opnamecapaciteit beschikbaar is.

Crisissituatie voorkomen als uitgangspunt
Toch blijft het vóórkomen van een crisissituatie altijd het uitgangspunt in de zorgverlening aan cliënten. Dit kan door samen met betrokken zorgverleners tijdig het gesprek met elkaar te voeren over het verloop van het ziektebeeld, wensen van de cliënt en familie, de (on)mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning en woonsituatie. Want een crisisopname is een uiterst scenario met veel impact op cliënten en hun naasten.

Aan de Twentse crisisregeling werken mee: Livio, Liberein, Zorggroep SintMaarten, De Posten, Mediant, Zorgschakel Enschede, TriviumMeulenbeltZorg, CarintReggeland, Zorg Accent, Dimence, en Alerta.

Zoeken op tag: