IZO Twente
24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 was de werkconferentie 'Het beleven en ervaren van pijn' bij Liberein, locatie Bruggerbosch in Enschede. De 70 aanwezige deelnemers konden na de inleiding over de diverse ervaringen van pijn een aantal workshops volgen.

Workshop 1: Bewust worden hoe pijn wordt ervaren, door Manon Scheffer, ergotherapeut en PDL docent van Liberein

Hoe ontkom je aan de vicieuze cirkel van pijn? Waar moet je op letten en wanneer grijp je in? Soms gaan de ontwikkelingen bij mensen met dementie harder dan je denkt. Acceptatie van passiviteit betekent echter niet het accepteren van lichamelijk lijden…

Download presentatie


Workshop 2: De (helende) kracht van contact door Maureen Markink, groepsbegeleidster en Elles Harink, orthopedagoog van Aveleijn

Contact met mensen die een (ernstige) beperking hebben, ver in het dementie proces zitten, niet in staat zijn te communiceren etc., verloopt vaak niet vanzelfsprekend. Dit heeft een grote invloed op het basisvertrouwen en kan zich uiten in opvallend gedrag. Mensen kunnen claimend gedrag vertonen of juist contact afweren. Ze hebben vaak moeite met het reguleren van hun emoties en alertheid. Ook is een goed contact nodig om pijn te kunnen signaleren, voorkomen of te verlichten en mensen te kunnen troosten bij pijn. In deze workshop zal een inkijkje worden gegeven in de methode: ‘5-olifanten’ en Repos


Workshop 3:  Pijnverlichting zonder medicatie na het ervaren van geestelijke pijn door een onverwachte  gebeurtenis door Moniek Korsman, vaktherapeut muziek Livio

Stress, apathie en angst zijn vormen van geestelijke pijn die het welzijn van de cliënt nogal kunnen beïnvloeden. Vereenzaming en verschraling van het contact zijn vaak het gevolg. In deze workshop is een aantal non medicamenteuze interventies uitgelegd die kunnen worden ingezet om oog te hebben voor deze geestelijke pijn van de cliënten, waardoor beter in contact kan worden gebleven.


Workshop 4: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) door Anita Eijkelenkamp, GZ-psycholoog van Roessingh

In deze workshop is kennis gemaakt met de filosofie van ACT, die ervan uitgaat dat het vechten tegen het onvermijdelijke van het leven ten koste gaat van een waardevol leven. Het doel van ACT is een waardevol leven leiden. Door middel van ervaringsoefeningen en metaforen maak je in deze workshop kennis met het loslaten van controle en het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Download presentatie

 

 

 

 

 

Zoeken op tag: