IZO Twente

IZO Twente is een netwerkvereniging van Twentse zorginstellingen. De leden zijn werkzaam in de verschillende sectoren in zorg en welzijn.

Deze instellingen en hun medewerkers zetten zich maximaal in voor het verlenen van uitstekende zorg. Zij streven daarbij naar tevreden klanten in een prettig woon- en werkklimaat. De wijze waarop de instellingen die zorg organiseren verschilt en dat is ook hun eigen verantwoordelijkheid. Toch is het fijn om samen met collega’s over onderwerpen in gesprek te zijn. Om te horen hoe een ander een bepaald vraagstuk benadert.

IZO Twente is een platform waar zorgbestuurders elkaar meerdere keren per jaar treffen om te netwerken. De mogelijkheid van laagdrempelig contact tussen zorgbestuurders uit de uiteenlopende zorgsectoren zorgt voor verbinding en andere inzichten. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over landelijke trends, maar gesprekken gaan ook over het beter organiseren van de zorg voor de cliënt op regionaal- en lokaal niveau. Daar waar mogelijk en nodig worden ketenpartners, huisartsen, apothekers, verzekeraar actief in het gesprek betrokken. Soms leiden de gesprekken tot een gemeenschappelijk IZO Twente protocol of werkwijzer, altijd met het doel om de instroom en doorstroom van cliënten in de zorgketen zo optimaal mogelijk te organiseren. Meestal blijft het bij het uitwisselen van ervaringen tussen bestuurders onderling en worden eventuele (lokale) initiatieven door samenwerkende zorginstellingen buiten de vereniging IZO Twente opgestart.


IZO Twente organiseert en faciliteert twee keer per jaar een geaccrediteerde werkconferentie rondom het onderwerp mentaal welbevinden. Deze werkconferenties zijn voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere geïnteresseerde medewerkers van de zorginstellingen gratis te bezoeken.