Deelnemers vanuit IZO Twente aan de gesprekken bij de Provincie Overijssel zijn: Aveleijn, Carintreggeland, De Twentse Zorgcentra, Liberein, TriviumMeulenbeltzorg en ZorgAccent.

Aanvullend, in een later stadium wordt in Twente onder leiding van Menzis zorgkantoor gestart met gesprekken over het in de toekomst inrichten en ontwikkelen van woon/zorgscenario’s, waar verschillende zorgaanbieders over de domeinen en sectoren heen kansen zien en benutten en waarin samenwerking de norm moet zijn. In partnerschap met Zorgkantoor, gemeenten en corporaties.