IZO Twente
19 mei 2023

Lerend netwerk Wzd organiseert op 30 mei 2023 een bijeenkomst over Vrijheid en Veiligheid en de Wzd.

Thema: Hoe voorkomen we onvrijwillige zorg ambulant en in een instelling (WZD & WvGGZ) en wat kunnen we van elkaar leren?
Met professionals uit de praktijk wordt kennis gedeeld over het voorkomen van onvrijwillige zorg. Hierbij ligt de focus niet alleen op VVT maar ook op de GGZ. Welke creatieve mogelijkheden zijn er gebruikt? Welke dilemma’s ontstaan er?

Voor wie?

Ambulant begeleiders, Persoonlijk begeleiders, Gedragsdeskundigen, GGZ
praktijkondersteuners, Wijkverpleegkundigen, Zorgverantwoordelijken,
casemanagers, Specialist Ouderengeneeskunde, Huisartsen, AVG, (ambtelijke)
Beleidsmedewerkers.

Meer informatie: uitnodiging en wijze van opgeven

Zoeken op tag: