IZO Twente
18 oktober 2019

Op donderdag 14 november 2019 organiseert IZO Twente een werkconferentie over morele grenzen aan uitdagingen in de zorg thuis. Sommige cliënten vertonen zo’n grensoverschrijdend gedrag dat jij als verzorgende/verpleegkundige hier last van hebt. Denk maar aan ongewenste (seksuele) bejegening, agressie, bedreigend en overlastgevend gedrag en/of middelengebruik.

Hierdoor kan voor jou en je collega’s een onveilige werksituatie ontstaan. Zo ernstig, dat wat jou betreft de cliënt het liefst uit de zorg gehaald zou moeten worden. Maar, het opzeggen van de zorg/behandelingsovereenkomst kan niet zomaar.
De gezondheidstoestand van de cliënt vraagt om professionele ondersteuning. Deze kwetsbaarheid maakt dat de belangen van de cliënt en die van jou als medewerker zorgvuldig moeten worden afgewogen. Dat wil niet zeggen dat jij als verzorgende/verpleegkundige maar van alles moet accepteren. En al helemaal niet het gevoel moet hebben dat je alleen in de situatie staat. In deze werkconferentie geven we je verschillende inzichten en tools waarmee je in de dagelijkse praktijk aan het werk kunt.

Er zijn vier workshops, twee van deze workshops kunnen worden gevolgd. Één voor de pauze en één na de pauze.

Meld je aan

Workshop 1.       Grenzen en bewustwording

Trainer:                Wendy Oudejans, specialist Grensoverschrijdend gedrag van TriviumMeulenbeltZorg

In deze interactieve workshop krijg je inzicht in het belang om voor jezelf grenzen aan te geven bij ongewenst gedrag. Grenzen vervagen gemakkelijk in de zorg. Iets wat in het “gewone” leven als grensoverschrijdend wordt gezien is in de zorg al snel “normaal” of “het hoort erbij”. In de workshop proberen we bewustwording te krijgen in hoever je je grens kunt laten gaan en waar je een grens mag trekken. Dit door middel van tips en oefeningen, zoals wat is een veilige afstand, wat geeft je lichaamshouding weer en waar ga je staan als iemand boos of geagiteerd is. We zullen situaties oefenen en ook bespreekbaar maken.

Workshop 2.       Agressief gedrag in de zorg

Trainer:                Wigarda Strampel, psycholoog en trainer en Yda Schuitema, opleidingsfunctionaris van Carintreggeland

In het werk van verpleegkundige / verzorgende kom je met regelmaat in aanraking met mensen die een vorm van agressie vertonen. In de workshop kijken we samen naar de definitie van agressie, wanneer spreken we van agressie? Als er al agressie speelt en je bent je er niet bewust van, dan neemt de agressie toe. Daarnaast gaan we in de workshop samen kijken naar de verschillende vormen van agressie en hoe je het beste met deze verschillende vormen van agressie omgaat.

 

Workshop 3.       Moreel beraad

Trainer:                Margot Dijkman en Jan Bouwmeester, beiden geestelijk verzorger van Livio

 Help ik eerst de mevrouw op kamer 12 die boos wordt als ik te laat kom of toch de meneer die zo graag vroeg op staat?

Zeg ik er iets van (schrijf ik op) dat die dementerende vrouw mij elke keer uitscheldt?

Meneer probeert elke keer mijn borsten aan te raken ook al zeg ik hem dat niet te doen.

Hoe bespreek ik dit met mijn collega’s?

Dilemma’s waar je als zorgverlener elke dag mee te maken kunt krijgen. Je neemt besluiten over hoe te handelen en dat heeft gevolgen voor anderen die erbij betrokken zijn. Veelal doen we dat op gevoel, soms onbewust. Het is goed om af en toe met elkaar stil te staan bij welke afwegingen we maken en hoe we tot een bepaalde handeling zijn gekomen. Het maakt ons zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid die we hebben nog groter. Door er met elkaar over te praten op een systematische manier en samen de verschillende invalshoeken te benoemen worden we ons bewust wat het best mogelijke handelen is voor de betrokkene in een bepaalde situatie. Dit proces noemen we moreel beraad.

In de workshop zullen we oefenen met een stapsgewijze methode om in een casus handelingsalternatieven te vinden die het best zijn voor alle betrokkenen.

 

Workshop 4.       Objectief en subjectief rapporteren. Hoe dan?

Trainer:                Mark Haarman, trainer van TriviumMeulenbeltZorg

Objectief rapporteren waarom is het nodig en hoe doe je dat? Dat vraagt van een team om samen duidelijke grenzen te stellen! Het maken van afspraken over eenduidige en consequente wijze van rapporteren.  En het maken van afspraken over het melden van incidenten. Hoe doe je dat als team? Een van de mogelijkheden is gebruik te maken van de SOAP-methode. Aan de hand van deze methode wordt uitgelegd hoe je objectief en subjectief helder kunt rapporteren.

Het programma voor de middag is als volgt:

13.00 uur                              inloop en aanmelden

13.30 – 13.35 uur                 ontvangst en welkom door Mark Haarman van TriviumMeulenbeltZorg

13.35 – 14.05 uur                 Inleiding in het thema door

14.15 – 15.15 uur                 workshopronde I

15.15 – 15.30 uur                 pauze

15.30 – 16.30 uur                 workshopronde II

16.30 – 17.00 uur                 Plenaire afsluiting, napraten met hapje en drankje

Locatie:

Huize Elisabeth (Zusters van Denekamp)

Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp

 

Schrijf je hier in

Presentaties en foto’s zijn na afloop van de bijeenkomst op de website van IZO Twente terug te vinden.

Voor deze werkconferentie is bij V&VN accreditatie aangevraagd. Als je de (3) punten door ons wilt laten registreren, vermeld bij opgave de gevraagde registratienummers.

Geïnteresseerd? Geef je dan direct op! Deelname is gratis voor medewerkers en stagiaires van zorginstellingen die lid zijn van IZO Twente. Overige deelnemers betalen € 50. Ter bevordering van de onderlinge contacten willen wij je vragen of je tijdens de werkconferentie je medewerkerbadge wilt dragen.

Opgeven voor de bijeenkomst kan tot en met donderdag 7 november 2019. We hebben plek voor maximaal 80 deelnemers. Als het maximum aantal deelnemers voor de werkconferentie is bereikt, is het niet meer mogelijk om in te schrijven. We laten dit weten via www.izotwente.nl Aanmelding is op volgorde van binnenkomst. In principe kan je ervan uit gaan dat je deelname akkoord is. Een definitieve bevestiging van deelname volgt rond 8 november 2019.

Zoeken op tag: