IZO Twente
15 november 2018

IZO Twente organiseerde op 15 november 2018 een werkconferentie Ouderenmishandeling. Op het programma stonden onder andere huiselijk geweld, psychische mishandeling (pesten), meerderjarigen bewind (financiële uitbuiting).

Zo’n 80 medewerkers van verschillende zorginstellingen waren aanwezig. Liesbeth Habraken van Veilig Thuis Twente schetste in de inleiding een compleet beeld van de verschillende vormen van ouderenmishandeling. Ook vertelde zij over de rol van VVT.

Download presentatie

Theatergroep Pasmatoe speelde zowel tijdens de inleiding als in een van de workshops verschillende sketches. De gespeelde situaties waren herkenbaar en tegelijk was voldoende stof voor nadenken.

Voor de deelnemers waren verschillende workshops te volgen. In elke workshop werd een ander subthema behandeld.

Huiselijk geweld

Bennie Beuvink en Rianne Cloostermans van de politie Enschede gingen in op de rol van de wijkagent en het team huiselijk geweld. En aan de hand van casussen is gesproken over de aanpak in de dagelijkse praktijk. Belangrijk is om bij het signaleren van een vorm van mishandeling, vooral met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Lukt het niet om rechtstreeks met betrokkenen en familie in contact te komen, overleg dan met het wijkteam van de gemeente, Veilig Thuis Twente of de wijkagent.

Download presentatie

In de workshop van Marijke Waanders van Mediant ging Marijke in haar presentatie in op de definitie van huiselijk geweld en het gebruik van de meldcode. Aan de hand van verschillende casussen is vervolgens geoefend met de Meldcode door het doorlopen van het stappenplan. Ook is ingegaan op de wijze van handelen/uitvragen in gevallen van huiselijk geweld.

Download presentatie

Financiële uitbuiting

In de workshop over meerderjarige bewind gingen Elise Hofmeijer en Karin de Wolf van Bureau Alert in op de verschillende vormen van bewind en de redenen voor het aanvragen van meerderjarigen bewind bij de Rechtbank, sector Kanton -bijvoorbeeld vanwege financiële uitbuiting-. Ook is uitgelegd hoe Bureau Alert de belangen van hun cliënten behartigt. Deelnemers kregen na de introductie op het onderwerp de mogelijkheid om op basis van een aantal casussen in groepjes actief bezig te gaan met het samenstellen van een advies over de gewenste vorm van meerderjarigen bewind en de redenen waarom. Hoe zit het met de wilsbekwaamheid? Is alleen curatele voorgesteld of heeft een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap de voorkeur?

Download presentatie

Psychische mishandeling

Wendy Scholtenlo van Livio ging in haar workshop in op pestgedrag. Ter illustratie speelde theatergroep Pasmatoe een sketch waar drie dames in een intramurale setting aan een tafeltje zitten. Twee dames wonen al langer op die locatie en zijn vriendinnen. Een nieuwe cliënte wordt buiten gesloten, mag niet direct naast hun zitten. De vriendinnen beletten de nieuweling om een kopje koffie voor zichzelf in te schenken, door de thermoskan steeds weg te pakken. Een krant wordt aangeboden en vervolgens snel teruggetrokken. De verzorgende is druk met ‘administratieve’ zaken en heeft weinig oog voor de situatie. Als de nieuwe cliënte eindelijk de thermoskan heeft weten te bemachtigen, vertellen de vriendinnen aan de langslopende verzorgende dat de nieuwe cliënte moet plassen, ‘want dat heeft ze zogenaamd gezegd’, waarna mevrouw wordt meegenomen naar haar kamer. Geen koffie, geen krant. Wel nog extra commentaar van de verzorgende dat mevrouw de volgende keer toch echt haar rollator moet gebruiken. Met behulp van een korte theoretische toelichting op cognitieve stoornissen en onbegrepen gedrag is vervolgens het gesprek gevoerd hoe je als zorgverlener/mantelzorger signalen kan herkennen om te voorkomen dat cliënten worden gepest, doordat zij door een cognitieve stoornis afwijkend gedrag vertonen.

Download presentatie

Deelnemers aan de werkconferentie Ouderenmishandeling waren enthousiast en we kunnen terugkijken op een geslaagde middag! De gratis werkconferentie Ouderenmishandeling is geaccrediteerd door V&VN voor 3 punten.

Zoeken op tag: