IZO Twente
11 oktober 2023

Nederland heeft meer dan vijf miljoen mantelzorgers. Dit aantal neemt de komende jaren toe. Ongeveer 1 op de 4 medewerkers is mantelzorger. Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem.

Op donderdag 9 november 2023 organiseert IZO Twente een werkconferentie over mantelzorg. De conferentie richt zich op de vraag hoe zorgprofessionals en mantelzorgers goed kunnen samenwerken om de zorg voor hun familielid of vriend(in) te verbeteren.
Er worden drie workshops georganiseerd: een workshop over familiesystemen, een workshop over persoonsgericht werken en de workshop waarden onder woorden.
Ank Braspenning, programmamanager van De Posten, zal spreken over ervaringen met verschillende samenwerkingsinitiatieven in wijk De Posten door het inzetten van integrale wijkteams. Uitgangspunt daarbij is de eigen autonomie van wijkbewoners, wat zeer passend is in de ontwikkelingen die voortkomen uit het integraal zorgakkoord.

Inloop is om 12.30 uur, aanvang om 13.00 uur en einde om 16.45 uur. De werkconferentie is gratis te bezoeken. De conferentie is door V&VN geaccrediteerd.

Geef je snel op en lees meer over het programma

 

Zoeken op tag: