IZO Twente
9 december 2021

De tijdens de werkconferentie Eenzaamheid besproken thema's zijn opgenomen. Van elke spreker is een aparte video gemonteerd. 

Veel plezier met het terugkijken van de opnames.

Spreker Willie Oldengarm-Eenzaamheid wat doe jij er aan? 

Sprekers Henk Abels en Karin Koers-Eenzaamheid in de wijk Glanerbrug

Sprekers Esme Köse en Hamoudi Jaafil-Eenzaamheid onder anderstaligen 

Spreker Jeannette Donken van Evenmens-Eenzaamheid en mantelzorg 

 

Zoeken op tag: