IZO Twente

Categorie: Kennis, ervaring en inspiratie

13 juni 2024 Werkconferentie Verslaving is een hersenziekte

IZO Twente organiseert op donderdag 13 juni 2024 de werkconferentie Verslaving is een hersenziekte. ‘Middelengebruik komt breed in de samenleving voor. Gelukkig leidt het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen lang niet altijd tot grote problemen. Langdurig en veelvuldig middelengebruik kan op zich echter een reden voor zorg zijn, zoals behandeling in de verslavingszorg. Nog […]

Lees meer

1 december 2023 Zorgzame Buurten, zorgbestuurders in gesprek

     Tijdens een workshopcarrousel praten bestuurders en managers over hun ideaalbeeld van een zorgzame buurt of wijk. Hoe ziet die buurt er uit? En hoe passen de zorginstellingen in die zorgzame buurt. Het thema leeft! Skipr bericht over de opening van een loket Zorgzame Buurten. “Het loket voor zorgzame buurten moet problemen rond de […]

Lees meer

9 november 2023 Werkconferentie Samenwerken met mantelzorgers

Op donderdag 9 november 2023 organiseert IZO Twente een werkconferentie over mantelzorg. De conferentie richt zich op de vraag hoe zorgprofessionals en mantelzorgers goed kunnen samenwerken om de zorg voor hun familielid of vriend(in) te verbeteren. Er worden drie workshops georganiseerd: een workshop over familiesystemen, een workshop over persoonsgericht werken en de workshop waarden onder […]

Lees meer

30 mei 2023 themabijeenkomst Lerend netwerk Wzd

Thema: Hoe voorkomen we onvrijwillige zorg ambulant en in een instelling (WZD & WvGGZ) en wat kunnen we van elkaar leren? Met professionals uit de praktijk wordt kennis gedeeld over het voorkomen van onvrijwillige zorg. Hierbij ligt de focus niet alleen op VVT maar ook op de GGZ. Welke creatieve mogelijkheden zijn er gebruikt? Welke […]

Lees meer

Zorgbestuurders op studiereis naar Limburg

Om meer te weten over de achtergrond van de regio en hun bewoners wordt als eerste een bezoek gebracht aan het Nederlands Mijnmuseum. PlusPunt MC, gevestigd in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade, de thuisbasis van Roda J.C. wordt bezocht vanwege hun expertisecentrum voor ouderen met complexe problematiek. Het is een locatie van MijnZorg, een […]

Lees meer

Werkconferentie Morele grenzen aan uitdagingen in de zorg thuis op 14 november 2019 in Denekamp

Hierdoor kan voor jou en je collega’s een onveilige werksituatie ontstaan. Zo ernstig, dat wat jou betreft de cliënt het liefst uit de zorg gehaald zou moeten worden. Maar, het opzeggen van de zorg/behandelingsovereenkomst kan niet zomaar. De gezondheidstoestand van de cliënt vraagt om professionele ondersteuning. Deze kwetsbaarheid maakt dat de belangen van de cliënt […]

Lees meer

IZO Twente deelnemer onderzoek Provincie Overijssel naar wonen met zorg

Deelnemers vanuit IZO Twente aan de gesprekken bij de Provincie Overijssel zijn: Aveleijn, Carintreggeland, De Twentse Zorgcentra, Liberein, TriviumMeulenbeltzorg en ZorgAccent. Aanvullend, in een later stadium wordt in Twente onder leiding van Menzis zorgkantoor gestart met gesprekken over het in de toekomst inrichten en ontwikkelen van woon/zorgscenario’s, waar verschillende zorgaanbieders over de domeinen en sectoren […]

Lees meer

WGV Zorg en Welzijn en IZO Twente trekken samen op

Met het sluiten van het convenant RAAT-Twente is een start gemaakt met het oppakken van de arbeidsmarktproblematiek in de regio. Zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten zijn allen betrokken. Om een bijdrage te leveren aan het vinden en houden van voldoende en goed toegerust personeel in deze regio. Centrale vraag: ‘Hoe werken we op een integrale wijze […]

Lees meer

Start werkgroep Wet Zorg en Dwang en Wet Verplichte GGZ

In de IZO Twente bijeenkomst is begin dit jaar door de bestuurders gesproken over de gevolgen voor cliënten en medewerkers/organisaties van de invoering van de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ. Tijdens deze sessie kwam onder meer aan de orde dat het zinvol is om regionaal samen op te trekken door het delen […]

Lees meer

Netwerken Palliatieve Zorg Twente- Primeur: Wensenboekje

De netwerken palliatieve zorg twente hebben een wensenboekje ontwikkeld en brengen dit graag bij jou de aandacht. ‘Als ik nadenk over mijn laatste levensfase’ Primeur: Wensenboekje Zit je in de laatste levensfase? En heb je nog wensen? Schrijf deze dan op! Wanneer wensen worden opgeschreven, komen deze namelijk vaker uit. Er is vaak meer mogelijk […]

Lees meer