IZO Twente

Categorie: Nieuws

1 november 2022 werkconferentie agressie en weerbaarheid

Meld je aan Heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Het programma ziet er als volgt uit: De werkconferentie is hybride. Dat wil zeggen dat je de keuze hebt om het volledige programma fysiek of via een live-stream te volgen. De inloop is vanaf 13.00 uur. We beginnen om 13.30 uur met een welkom.  

Lees meer

7 april 2022 Werkconferentie Werkplezier in de zorg

  Meer werkplezier door andere vormen van ondersteuning-Henk Abels                                 13.40-14.15 uur Breder kijken naar mogelijkheden om zorgprofessionals te ontlasten en/of te ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden is veel meer dan alleen een creatieve oplossing. Bij Zorgcentrum De Posten wonen studenten die helpen bij welzijnsactiviteiten en zij ondersteunen de medewerkers woonplezier. Cliënten van Aveleijn, […]

Lees meer

Twentse crisisregeling per 1-1-2022

Hoe werkt de nieuwe Twentse crisisregeling? Een crisisopname is altijd ingrijpend voor de cliënt en zijn of haar omgeving. De opname dient dus zo snel en soepel mogelijk te verlopen. Zorgschakel Enschede en Alerta fungeren hierbij als coördinatiepunt en zijn 24/7 bereikbaar om bij een crisisopname te zorgen voor een passend aanbod voor de oudere […]

Lees meer

Kerstgroet

Lees meer

Veilige medicatie: IZO Twente en TAO werken samen

Zij gaan aan de slag met de realisatie van een optimale ketensamenwerking rond geneesmiddelendistributie/medicatiebeheer, opiaatregistratie en overdracht van medicatiegegevens voor cliënten bij wie het medicatiebeheer wordt uitgevoerd door de (thuis)zorgmedewerker.  

Lees meer

IZO Twente en WoON Twente maken samen visie op wonen en zorg

IZO Twente en WoON Twente hebben de afgelopen periode het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke visie op wonen en zorg. En daarin samengewerkt met de Twentse regio ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg. De ambassadeurs zijn onder meer afkomstig uit de zorg, corporaties, gemeenten, zorgkantoor/zorgverzekeraar. De opbrengst is een inspiratieplaat  die […]

Lees meer

Video, foto impressies en presentaties zijn beschikbaar

Ga snel naar de video’s, foto impressie en presentaties van de werkconferentie. De werkconferentie over Eenzaamheid op 30 november 2021 is georganiseerd door de werkgroep Mentaal Welbevinden. In deze werkgroep zitten medewerkers van de zorginstellingen die lid zijn  van IZO Twente. Wil je graag een geaccrediteerde en gratis te bezoeken werkconferentie bijwonen? Houd deze site […]

Lees meer

Nieuwe crisisregeling Noordoost en Midden Twente

door een nieuwe crisisregeling Noordoost en Midden Twente met een centraal coördinatiepunt. Deelnemers aan deze regeling zijn Carintreggeland, De Posten, Liberein, Livio/Zorgschakel, Mediant, MST, TriviumMeulenbeltZorg, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Manna, Zorggroep Sint Maarten. Partners worden langs de gebruikelijke lijnen geïnformeerd.  

Lees meer

Werkconferentie Eenzaamheid op 30 november 2021 i.p.v. 7 april 2020

Door de getroffen maatregelen is het thema Eenzaamheid actueler dan ooit. Iedereen wordt geraakt. Cliënten, verpleegkundigen/verzorgenden, mantelzorgers, familie en vrienden. Daarom voor jou in dit filmpje wat handige tips en trucs hoe om te gaan met de verschillende gevoelens van eenzaamheid.   Wij wensen jullie heel veel sterkte de aankomende periode. Wij zien elkaar later […]

Lees meer