IZO Twente

Categorie: Nieuws

Kerstgroet 2024

Lees meer

1 december 2023 Zorgzame Buurten, zorgbestuurders in gesprek

     Tijdens een workshopcarrousel praten bestuurders en managers over hun ideaalbeeld van een zorgzame buurt of wijk. Hoe ziet die buurt er uit? En hoe passen de zorginstellingen in die zorgzame buurt. Het thema leeft! Skipr bericht over de opening van een loket Zorgzame Buurten. “Het loket voor zorgzame buurten moet problemen rond de […]

Lees meer

9 november 2023 Werkconferentie Samenwerken met mantelzorgers

Op donderdag 9 november 2023 organiseert IZO Twente een werkconferentie over mantelzorg. De conferentie richt zich op de vraag hoe zorgprofessionals en mantelzorgers goed kunnen samenwerken om de zorg voor hun familielid of vriend(in) te verbeteren. Er worden drie workshops georganiseerd: een workshop over familiesystemen, een workshop over persoonsgericht werken en de workshop waarden onder […]

Lees meer

30 mei 2023 themabijeenkomst Lerend netwerk Wzd

Thema: Hoe voorkomen we onvrijwillige zorg ambulant en in een instelling (WZD & WvGGZ) en wat kunnen we van elkaar leren? Met professionals uit de praktijk wordt kennis gedeeld over het voorkomen van onvrijwillige zorg. Hierbij ligt de focus niet alleen op VVT maar ook op de GGZ. Welke creatieve mogelijkheden zijn er gebruikt? Welke […]

Lees meer

11 april 2023 Werkconferentie Oprecht contact maken

Oprecht contact maken levert veel op. Door een goed contact kan je beter inspelen op passende zorg. Ook bij cliënten met complex gedrag. Bovendien helpt het jezelf bij gevoelens van overbelasting en stress. Je werk wordt leuker en makkelijker. Lees snel de rest van het programma en meld je aan! uitnodiging

Lees meer

1 november 2022 werkconferentie agressie en weerbaarheid

Meld je aan Heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Het programma ziet er als volgt uit: De werkconferentie is hybride. Dat wil zeggen dat je de keuze hebt om het volledige programma fysiek of via een live-stream te volgen. De inloop is vanaf 13.00 uur. We beginnen om 13.30 uur met een welkom.  

Lees meer

7 april 2022 Werkconferentie Werkplezier in de zorg

  Meer werkplezier door andere vormen van ondersteuning-Henk Abels                                 13.40-14.15 uur Breder kijken naar mogelijkheden om zorgprofessionals te ontlasten en/of te ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden is veel meer dan alleen een creatieve oplossing. Bij Zorgcentrum De Posten wonen studenten die helpen bij welzijnsactiviteiten en zij ondersteunen de medewerkers woonplezier. Cliënten van Aveleijn, […]

Lees meer

Twentse crisisregeling per 1-1-2022

Hoe werkt de nieuwe Twentse crisisregeling? Een crisisopname is altijd ingrijpend voor de cliënt en zijn of haar omgeving. De opname dient dus zo snel en soepel mogelijk te verlopen. Zorgschakel Enschede en Alerta fungeren hierbij als coördinatiepunt en zijn 24/7 bereikbaar om bij een crisisopname te zorgen voor een passend aanbod voor de oudere […]

Lees meer

Veilige medicatie: IZO Twente en TAO werken samen

Zij gaan aan de slag met de realisatie van een optimale ketensamenwerking rond geneesmiddelendistributie/medicatiebeheer, opiaatregistratie en overdracht van medicatiegegevens voor cliënten bij wie het medicatiebeheer wordt uitgevoerd door de (thuis)zorgmedewerker.  

Lees meer

IZO Twente en WoON Twente maken samen visie op wonen en zorg

IZO Twente en WoON Twente hebben de afgelopen periode het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke visie op wonen en zorg. En daarin samengewerkt met de Twentse regio ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg. De ambassadeurs zijn onder meer afkomstig uit de zorg, corporaties, gemeenten, zorgkantoor/zorgverzekeraar. De opbrengst is een inspiratieplaat  die […]

Lees meer