IZO Twente

Auteur: Ellen Blankert

Impressie en presentaties Werkconferentie verslaving is een hersenziekte op 13 juni 2024

Omdat het lichamelijke en psychische klachten veroorzaakt of verergert, omdat het invloed heeft op het functioneren van de hersenen of omdat er door het gebruik gedragsveranderingen plaats vinden. Het signaleren ervan is van groot belang is voor iedereen die zorg verleent. Jos Kwakkenbos-Tactus vertelde over de werking en de effecten van middelengebruik, waardoor je signalen […]

Lees meer

13 juni 2024 Werkconferentie Verslaving is een hersenziekte

IZO Twente organiseert op donderdag 13 juni 2024 de werkconferentie Verslaving is een hersenziekte. ‘Middelengebruik komt breed in de samenleving voor. Gelukkig leidt het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen lang niet altijd tot grote problemen. Langdurig en veelvuldig middelengebruik kan op zich echter een reden voor zorg zijn, zoals behandeling in de verslavingszorg. Nog […]

Lees meer

16 februari 2024, Mentaal gezondheidsnetwerk-bestuurders in gesprek

Mediant is initiatiefnemer van het mentaal gezondheidsnetwerk in Twente. Het heeft als doel om de ondersteuning van mensen met psychiatrische klachten anders te organiseren. Door het inzetten van de juiste expertise, zodat de passende zorg en ondersteuning samen met de patiënt op de juiste plek vanuit de juiste bedoeling wordt gegeven. Dit betekent een gezamenlijke […]

Lees meer

Kerstgroet 2024

Lees meer

1 december 2023 Zorgzame Buurten, zorgbestuurders in gesprek

     Tijdens een workshopcarrousel praten bestuurders en managers over hun ideaalbeeld van een zorgzame buurt of wijk. Hoe ziet die buurt er uit? En hoe passen de zorginstellingen in die zorgzame buurt. Het thema leeft! Skipr bericht over de opening van een loket Zorgzame Buurten. “Het loket voor zorgzame buurten moet problemen rond de […]

Lees meer

Aftermovie en sfeerimpressie werkconferentie Samenwerken met Mantelzorgers op 9 november 2023

Wat vonden deelnemers? ‘Veel inspiratie opgedaan’. ‘Stof tot nadenken’. ‘De thema’s die deze middag aan bod kwamen sluiten aan bij mijn werk in de wijk. Het samenwerken met mantelzorgers was een leerzaam thema. In mijn wijk zijn er namelijk ook vele mantelzorgers, waarmee wij contact/samenwerking hebben.’

Lees meer

Impressie en presentaties werkconferentie Samenwerken met Mantelzorgers 9 november 2023

Ank Braspenning verzorgde samen met Marcel Garritsen de inleiding over samenwerken in de wijk. Hoe doe je dat? En met wie? Wijkgerichte samenwerking past in de landelijke ontwikkeling van het programma wonen, ondersteunen en zorg voor ouderen waarbij inwoners het zelf doen als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Marcel […]

Lees meer

9 november 2023 Werkconferentie Samenwerken met mantelzorgers

Op donderdag 9 november 2023 organiseert IZO Twente een werkconferentie over mantelzorg. De conferentie richt zich op de vraag hoe zorgprofessionals en mantelzorgers goed kunnen samenwerken om de zorg voor hun familielid of vriend(in) te verbeteren. Er worden drie workshops georganiseerd: een workshop over familiesystemen, een workshop over persoonsgericht werken en de workshop waarden onder […]

Lees meer

30 mei 2023 themabijeenkomst Lerend netwerk Wzd

Thema: Hoe voorkomen we onvrijwillige zorg ambulant en in een instelling (WZD & WvGGZ) en wat kunnen we van elkaar leren? Met professionals uit de praktijk wordt kennis gedeeld over het voorkomen van onvrijwillige zorg. Hierbij ligt de focus niet alleen op VVT maar ook op de GGZ. Welke creatieve mogelijkheden zijn er gebruikt? Welke […]

Lees meer

Impressie en presentaties werkconferentie Oprecht contact maken 11 april 2023

Een héle interactieve werkconferentie Oprecht contact maken dat is wat de deelnemers konden ervaren. Er gebeurde veel. Op het podium en tijdens workshops. Hoe doe je dat eigenlijk, oprecht contact maken. Tijdens een presentatie over de werking van het brein en tijdens het zaalgesprek speelde Theaterduo Poeder&Plusj verschillende sketches uit de praktijk. In de workshops […]

Lees meer