IZO Twente

Het is de projectgroep gelukt om na risicoanalyse te komen tot een regionaal programma van eisen waardoor standaardisatie met bestaande infusietechnologie zoals gebruikt in ziekenhuis, binnen de zorginstellingen en in de thuissituatie mogelijk is geworden.

Zodat bij vervanging van pompen en inzetbeleid door derden wordt gekozen voor de geadviseerde pompen. Daarnaast zijn diverse initiatieven uitgewerkt om de veilige inzet van infusietechnologie te borgen. De deelnemende zorginstellingen hebben het op zich genomen om de uitwerking van deze initiatieven zelf ter hand te nemen.