IZO Twente

Het protocol draagt bij aan het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid, doordat zorgprofessionals in de samenwerkende keten altijd over een actueel (digitaal) medicatieoverzicht beschikken.

In samenwerking met Twentse Apothekers Organisatie wordt het uit april 2016 daterende protocol geactualiseerd. Vanaf 2022 wordt hiermee gestart.

Dit regionale protocol is door de verschillende IZO Twente partners bekrachtigd. Inbedding van dit protocol in de eigen specifieke processen en kwaliteitsystemen is een verantwoordelijkheid van iedere participant.

Vraag hier het protocol aan

Actuele datumversie van het protocol is april 2016.


Deelnemers

Aveleijn, Carintreggeland, Dimence, InteraktContour, Liberein, Livio, Mediant, MST, De Posten, Roessingh, Thuisgenoten, TriviumMeulenbeltZorg, De Twentse Zorgcentra, ZorgAccent, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Manna, Zorggroep Sint Maarten, ZGT, Alphega apotheek, Samenwerkende Apotheken Enschede.