IZO Twente

Met de introductie van de WZD heeft IZO Twente sinds 2020 een lerend netwerk waarin veel kennis wordt gedeeld en opgedaan over de Wzd en het denken vanuit vrijheid en veiligheid. Het multidisciplinair netwerk bestaat uit medewerkers uit VVT, GHZ, GGZ en eerste lijn. 

Op het thema vrijheid en veiligheid wordt gewerkt aan:
1: Uitwisselen van kennis en ervaring gerelateerd aan vrijheid, veiligheid en de WZD
Welke beleidsmatige inzichten worden opgedaan, ervaring met technologie, proces naar open locaties, extramuraal/ambulant
2: Stimulering van regionale samenwerking op dit thema
Afstemming in de regio en in de keten op het gebied van IBS/RM/overdracht
3: Bespreken van casuïstiek vanuit een lerend perspectief
Delen van opgedane inzichten op casusniveau