IZO Twente

De zorginstelling waar jij werkt is lid van IZO Twente.

IZO Twente is een netwerkvereniging voor Twentse zorginstellingen. Wij verbinden bestuurders en medewerkers, faciliteren kennisuitwisseling om bij te dragen aan optimale zorg. Ons eerste aanspreekpunt is de bestuurder (via zijn secretariaat) van jouw organisatie. Hij is degene die vijf keer per jaar bij de IZO Twente bijeenkomst aanschuift. Wil je graag een actueel onderwerp of een nieuw initiatief onder de aandacht van de leden van IZO Twente brengen? Neem dan contact op met je bestuurder en vraag hem het onderwerp voor een IZO Twente bijeenkomst te laten agenderen.


Een aantal werkgroepen van IZO Twente houdt zich bezig met thema’s die voor de zorgaanbieders en hun cliënten van belang zijn. Deelnemers van deze werkgroepen zijn medewerkers van de zorginstellingen. Zij zijn door hun bestuurder gevraagd en worden in de gelegenheid gesteld om aan deze werkgroep tijd te besteden.


Voor medewerkers van de zorginstellingen organiseert IZO Twente twee keer per jaar een gratis te bezoeken geaccrediteerde werkconferentie over een actueel thema rond mentaal welbevinden. De workshops zijn bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden die werken in de zorg. De conferenties worden voorbereid en georganiseerd door de werkgroep Mentaal Welbevinden. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de organisatie van een werkconferentie? Neem dan contact met ons op, want we verwelkomen iedereen die enthousiast is om met ons mee te denken over een inhoudelijk programma. Misschien wil je zelf(s) een training of workshop geven? Ook hiervoor bieden we je een podium.

Neem contact met ons op