IZO Twente

Je bent gevraagd als gastspreker voor een IZO Twente bijeenkomst? Wij informeren je graag over IZO Twente. 

IZO Twente is een netwerkvereniging van bestuurders van 26 Twentse zorginstellingen. Zij komen gemiddeld vijf keer per jaar een ochtend bijeen tijdens een IZO Twente bijeenkomst. Vast onderdeel van deze bijeenkomst is het bespreken van een actueel thema. Het themagedeelte wordt georganiseerd door twee zorgbestuurders uit verschillende zorgsectoren die het programma uitwerken en waarvoor ook interne en/of externe deskundigen als gastspreker worden benaderd. De spreker draagt bij aan de verdieping van het onderwerp. Daarna zorgen de organiserend bestuurders voor de verbinding vanuit het thema naar de eigen praktijk in hun respectievelijke zorgsector. Waarna met alle aanwezige leden aan de hand van stellingen wordt gediscussieerd. Het podium zorgt voor verbinding tussen de verschillende zorginstellingen en leveren bovendien een waardevolle bijdrage aan de wederzijdse begripsvorming. De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid en ruimte om van en met elkaar te leren.

Het themagedeelte begint om 9.00 uur en duurt in de meeste gevallen tot 10.30 uur. De locatie verschilt per vergadering.


Voorbeelden van thema’s die zijn besproken:

  • RAAT, toenemende flexibilisering en tekorten op de Twentse arbeidsmarkt
  • Wet Zorg en Dwang en Wet Verplichte GGZ
  • Innovatie, niet alles dat kan moet
  • Ketensamenwerking en veiligheid
  • De mondiger en kritischer zorgconsument
  • Initiatieven in de wijk
  • Twente Beter-regiovisie
  • Wlz capaciteitsontwikkeling-wonen met zorg
  • ZorgNetOost: digitale gegevensuitwisseling in regio