IZO Twente

31 januari 2019 (13:00 - 19:00 uur)


Ouderen die slachtoffer worden van misbruik zijn kwetsbaar, voelen zich bedreigd en zijn vaak afhankelijk van anderen. Signalen die er zijn dat een cliënt zich niet veilig voelt of het constateren van aantoonbare uitingen van misbruik vragen om gepaste alertheid. Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling, denk maar eens aan:

  • Lichamelijke mishandeling (hardhandig beetpakken, knijpen, slaan, duwen of schoppen)
  • Psychische mishandeling (betutteling, respectloze bejegening, schreeuwen, treiteren, pesten)
  • Financieel misbruik (onbevoegd gebruik te maken van iemands pinpas, diefstal van geld of spullen)
  • Verwaarlozing (geen aandacht geven of het onthouden van voeding of medische zorg)
  • Seksuele mishandeling (ongewenste seksuele handelingen)

 

Misbruik van ouderen komt vaker voor dan je denkt. Wat doe jij als professional als je een situatie niet helemaal vertrouwt? Ontken of ontwijk je een hulpvraag, omdat je niet zeker bent van je zaak? Ben je voldoende op de hoogte van signalen van misbruik? Weet je je welke stappen je kan zetten? Bij wie je (intern) terecht kunt?

In deze werkconferentie helpen we je op weg. Veilig Thuis Twente introduceert tijdens de inleiding het onderwerp ouderenmishandeling. Wanneer is sprake van ouderenmishandeling? Opzet en ‘onmacht’-situaties? Wat kan je doen? En wat is de rol van Veilig Thuis Twente.

Daarna wordt in de workshops stilgestaan bij de taken van verschillende partijen in de opsporing, het oplossen en voorkomen van misbruik. En jij als zorgprofessional hebt daarin ook een rol. Er zijn vier workshops, twee van deze workshops kunnen worden gevolgd. Eén voor de pauze en één na de pauze.