IZO Twente

16 oktober 2019 - 18 oktober 2019


De studiereis wordt door zorgbestuurders gebruikt om inzicht te vergroten over de bedoeling en de betekenis van ‘ketensamenwerking en veiligheid’ in relatie tot het welbevinden van burgers waaronder ouderen. Dit welbevinden zit vooral in sociale interactie en wonen.

In de regio Oostelijk Zuid-Limburg zijn zorgpartijen al meer ingespeeld op de demografische ontwikkelingen die Twente nog te wachten staan. In die regio wordt al bewezen gewerkt met ontschotten en ontgrenzen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Bovendien hebben burgers en klanten een direct podium in de netwerkoverleggen, waarin minimaal sprake is van een tripartite-overleg. Wat kunnen wij hiervan leren?

Zoeken op tag: