IZO Twente

In het werkgebied van GGZ-instelling Mediant zijn de V&V-instellingen samen verantwoordelijk voor crisisopvang van cliënten, die passen binnen deze PG-crisisregeling.

In het werkgebied van Mediant zijn de psychogeriatrische crisisregeling en de eerstelijns somatische crisisregeling per 1 april 2021 samengevoegd tot de crisisregeling Noordoost en Midden Twente. Deze regeling geldt tot 1 januari 2022. Daarna worden de crisisregelingen in het werkgebied van Mediant en Dimence samengevoegd tot een Twentse crisisregeling.

Mediant beoordeelt of sprake is van een psychogeriatrische crisis. Regionaal zijn in de verpleeghuizen een aantal PG-crisisbedden beschikbaar.

In de regeling zijn de werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken instanties/ functionarissen nader uitgewerkt.

Vraag hier het protocol aan

Actuele datumversie van de PG-crisisregeling is december 2018. Deze crisisregeling komt te vervallen per 1 april 2021 en wordt vervangen door de crisisregeling Noordoost en Midden Twente. 


Deelnemers aan het overleg

Carintreggeland, Liberein, Livio/De Zorgschakel, Mediant, MST, De Posten, Spoedzorg Huisartsen Twente, TriviumMeulenbeltZorg, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten