IZO Twente

De eerstelijns somatische crisisregeling heeft als doel om 24-uur per dag snel een adequate oplossing te bieden voor patiënten die thuis onverwacht en acuut in een verzorgingscrisis geraken. 

In het werkgebied van Mediant zijn de eerstelijns somatische crisisregeling en de psychogeriatrische crisisregeling per 1 april 2021 samengevoegd tot de crisisregeling Noordoost en Midden Twente. Deze regeling geldt tot 1 januari 2022. Daarna worden de crisisregelingen in het werkgebied van Mediant en Dimence samengevoegd tot een Twentse crisisregeling.

Deze crisisregeling biedt aan huisarts/huisartsenpost (HAP) of medisch specialist (via spoedeisende hulp/AOA of poli) een mogelijkheid om tijdelijk een oplossing te vinden voor patiënten die niet meer zelfstandig thuis kunnen verblijven door een acute verzorgingscrisis. Samen met de patiënt, mantelzorg, huisarts en zorgaanbieders wordt gezocht naar een passende oplossing. Een tijdelijke opname op een crisisbed in een verpleeghuis is een mogelijkheid.

In de regeling zijn de werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken instanties/ functionarissen nader uitgewerkt.

Vraag de regeling aan

Actuele datumversie van de eerstelijns somatische crisisregeling is maart 2017. Deze crisisregeling komt te vervallen per 1 april 2021 en wordt vervangen door de crisisregeling Noordoost en Midden Twente. 


Deelnemers aan het overleg

Carintreggeland, De Posten, Liberein, Livio/Zorgschakel, Medisch Spectrum Twente (MST), Spoedzorg Huisartsen Twente, TriviumMeulenbeltzorg, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten.